Gratis levering van 99,00 €
Opslaan in boodschappenlijstje
Een nieuwe boodschappenlijst maken

Winkelvoorschriften

§ 1. Definities

 1. Reglement - dit Reglement, waarin de principes voor het sluiten van overeenkomsten voor verkoop op afstand via de Internetwinkel, de principes voor de uitvoering van deze overeenkomsten, de rechten en plichten van de partijen bij de overeenkomst op afstand en de grondslagen voor de klachtenprocedure. Met betrekking tot diensten die elektronisch worden verleend, zijn de regels en voorschriften respectievelijk de regels en voorschriften bedoeld in artikel 8 van de Wet elektronische diensten.
 2. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent, die een overeenkomst voor verkoop op afstand aangaat met de verkoper.
 3. Consument - een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met de handelaar die niet rechtstreeks verband houdt met zijn economische of professionele activiteit.
 4. Individuele ondernemer - een natuurlijke persoon die een overeenkomst voor verkoop op afstand sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor deze persoon niet van professionele aard is, in met name voortkomend uit het onderwerp van zijn/haar zakelijke activiteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van het Centraal register van zakelijke activiteiten en informatie.
 5. Ondernemer - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is en aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent, die in eigen naam een economische of professionele activiteit uitoefent.
 6. Leverancier:.
  Venusti sp. z o.o.,
  contact@matemundo.nl,
  NIP PL6121860348,
  REGON 366578876.
 7. Adres van de geregistreerde zetel van de verkoper:.
  Ostrowskiego 9/508,
  53-238 Wrocław.
 8. Internetwinkel - de website beheerd door de Verkoper, beschikbaar op de elektronische adressen: https://www.matemundo. nl waar de Klant informatie over de Goederen en hun beschikbaarheid kan verkrijgen en de Goederen kan kopen of een dienst kan bestellen.
 9. Verkoopovereenkomst op afstand - een overeenkomst voor de verkoop van Goederen/overeenkomst voor het leveren van een Digitale Dienst of Digitale Inhoud (indien van toepassing), gesloten via de Online Shop.
 10. Goederen - een roerend goed dat de Klant kan kopen in de Online Shop.
 11. Digitale service - een service waarmee de consument:
  1. het produceren, verwerken, opslaan of ontsluiten van gegevens in digitale vorm;
  2. het delen van gegevens in digitale vorm die zijn geüpload of gemaakt door de Consument of andere gebruikers van deze dienst;
  3. andere vormen van interactie via data.
 12. Digitale inhoud - gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm.
 13. Privacy- en cookiebeleid van de Online Shop - een document met gedetailleerde regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies. Het privacy- en cookiebeleid is als bijlage 3 bij de algemene voorwaarden gevoegd en is beschikbaar op https:/ /www.matemundo.nl/dut-privacy-en-cookie-notice.html.
 14. Permanent medium - betekent een materiaal of tool waarmee de Klant of de Verkoper informatie kan opslaan die persoonlijk aan de Klant of de Verkoper is gericht, op een zodanige manier dat de informatie in de toekomst toegankelijk is voor een periode die past bij de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en die het mogelijk maakt de opgeslagen informatie ongewijzigd te reproduceren, in het bijzonder e-mail.
 15. Elektronisch bestelformulier - elektronische bestelprocedure die door de verkoper aan de koper ter beschikking wordt gesteld.
 16. Elektronisch retourformulier - de elektronische retourprocedure die door de verkoper aan de koper ter beschikking wordt gesteld; beschikbaar op https://www.matemundo.nl/returns-open.php.
 17. Elektronisch claimformulier - de elektronische claimprocedure die door de verkoper voor de koper wordt verstrekt; beschikbaar op https://www.matemundo.nl/rma-open.php.
 18. Het verzenden van een bestelling - validatie van een bestelling door op de knop "" te klikken door de klant, behandeld als indiening door de klant van een bindende intentieverklaring om een overeenkomst voor verkoop op afstand met de verkoper te sluiten .
 19. Account - een set gegevens opgeslagen in de Online Winkel en in het ICT-systeem van de Verkoper met betrekking tot een bepaalde Klant en de door de Klant geplaatste bestellingen en door de Klant gesloten Verkoopovereenkomsten op afstand, met de gebruik waarvan de Klant bestellingen kan plaatsen, en te zijner tijd kan annuleren of wijzigen, en overeenkomsten voor verkoop op afstand kan sluiten.
 20. Opinie over orderafhandeling of mening over individuele Goederen - subjectieve verklaringen en beoordelingen toegekend in de vorm van sterren van 1 tot 5.
 21. Abonnementsbestelling - een bestelling die automatisch wordt aangemaakt als onderdeel van een abonnement.
 22. Abonnement - een elektronische dienst die het mogelijk maakt om automatisch Abonnementsbestellingen aan te maken voor specifieke Goederen, volgens de door de Klant geselecteerde herhaling, zonder dat er aparte bestellingen moeten worden geplaatst totdat het Abonnement is voltooid.
 23. Cyclische betalingen - zijn betalingen die worden afgehandeld door de IdoPay-betalingsdienst die wordt geleverd door de Operator en die automatisch worden uitgevoerd, in specifieke cycli, die worden gebruikt om abonnementsorders te betalen op basis van de toestemming die door de Koper is gegeven op de start van het Abonnement (doorlopende opdracht van de Kaarthouder).
 24. Operator - IdoPayments sp. z o.o. met statutaire zetel op 30 Piastów Avenue, 71-064 Szczecin, ingeschreven in het register van ondernemers bijgehouden door de districtsrechtbank van Szczecin-Centrum in Szczecin, 13e commerciële afdeling van het nationale gerechtsregister onder nummer 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, met aandelenkapitaal: PLN 800.000,00. Afleveradres: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, ook wel "IdoPayments" genoemd, een nationale betalingsinstelling in de zin van artikel 2(16) van de Payment Services Act van 19 augustus 2011 (Staatsblad van 2020, punt 794 als gewijzigd)[hierna: "PSA"].
 25. Kaart - een betaalkaart die is uitgegeven onder de Visa- of International- of Mastercard International-schema's, geautoriseerd door de voorschriften van die schema's om transacties uit te voeren zonder fysieke aanwezigheid.

§ 2 Algemene bepalingen

 1. soorten en reikwijdte van diensten die langs elektronische weg worden geleverd:
  1. het sluiten van online verkoopovereenkomsten - met betrekking tot goederen verkocht in de internetwinkel,
  2. principes van registratie en gebruik van een account in het kader van de internetwinkel,
  3. meningen, opmerkingen en beoordelingen toevoegen - de klant kan een mening of opmerking toevoegen aan zijn/haar bestelling,
  4. het verzenden van e-mails waarin de Verkoper de ontvangst van een bestelling, eventuele ontvangst van betaling, acceptatie van een bestelling voor verwerking bevestigt.
 2. Het gebruik van de Online Winkel is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte computersysteem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten:
  1. webbrowsers in de huidige versie, bijvoorbeeld:
   • Firefox
   • Chroom
   • Microsoft Edge
  2. elk programma voor het bekijken van bestanden in PDF-indeling.
 3. De inhoud op de pagina's van de internetwinkel, inclusief beschrijvingen van goederen en prijzen, vormt een uitnodiging om een overeenkomst te sluiten in de zin van artikel 71 van het burgerlijk wetboek.
 4. De verkoper stelt deze voorwaarden samen met de bijlagen beschikbaar via een link op de homepage voor, tijdens en na het sluiten van de overeenkomst voor verkoop op afstand. De Koper kan het downloaden en afdrukken.
 5. Om de veiligheid van de overdracht van berichten en gegevens in verband met de geleverde diensten te waarborgen, neemt de Online Store technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van beveiliging van de geleverde diensten, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden het verkrijgen en wijzigen van persoonlijke gegevens die via internet worden verzonden.

§ 3 Bestellingen

 1. het plaatsen van een bestelling in de Online Store kan via een Account of kies voor de optie kopen zonder registratie, in welk geval een intern account wordt aangemaakt, op basis waarvan de Klant een Account kan aanmaken. Het interne account blijft behouden totdat de gegevens uit het systeem worden verwijderd of het account wordt geblokkeerd.
 2. De aankoop wordt gedaan door het invullen van een elektronisch bestelformulier dat beschikbaar is op de pagina's van de Online Store. De selectie van de bestelde goederen wordt gemaakt door ze aan het winkelmandje toe te voegen. Het Elektronisch Bestelformulier specificeert onder andere welke Goederen, tegen welke prijs en in welke hoeveelheden de Klant wenst te bestellen op de door hem aangegeven locatie. De Klant neemt de gepaste technische stappen op basis van de getoonde berichten.
 3. Zodra de klant alle benodigde gegevens heeft ingevoerd, wordt een samenvatting van de geplaatste bestelling weergegeven. Het besteloverzicht bevat informatie over: de identificatiegegevens van de verkoper, het onderwerp van de bestelling, eenheids- en totale prijs van de bestelde goederen, inclusief leverings- en andere kosten, indien van toepassing, de geselecteerde betalingsmethode, de geselecteerde leveringsmethode, tijd en verzendkosten.
 4. Als het onderwerp van het contract de levering is van digitale inhoud of digitale diensten die niet zijn opgeslagen op een materiële drager of diensten die elektronisch of op afstand worden geleverd - de consument in het extra selectievakje dat nodig is om de bestelling te plaatsen en dat zich op de elektronische bestelling bevindt Formulier geeft de volgende toestemming: "Ik stem in met de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd of met de aanvang van de dienst vóór het verstrijken van 14 dagen vanaf de datum van sluiting van het contract en erken het verlies van de herroepingsrecht". De Verkoper bevestigt de ontvangst van de bovengenoemde toestemming per e-mail.
 5. Om een bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om in het elektronische bestelformulier de persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd, om de inhoud van de algemene voorwaarden te accepteren, om de bestelling te verzenden door op de knop "" te drukken.
  1. Het verzenden van een elektronisch bestelformulier door de Klant vormt een bindende intentieverklaring tot het sluiten van een Overeenkomst op Afstand, in overeenstemming met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Een overeenkomst voor verkoop op afstand wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de verkoper het elektronische bestelformulier accepteert, wat wordt bevestigd door een bericht aan de koper weer te geven waarin de aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd en het nummer wordt opgegeven.
  3. Na het sluiten van een Overeenkomst voor Verkoop op Afstand ontvangt de Klant een bevestiging van de geplaatste bestelling in de vorm van een e-mail, die inhoudt: bevestiging van aanvaarding van de bestelling en de definitieve bevestiging van alle belangrijke elementen van de Bestelling en de algemene voorwaarden van de gesloten overeenkomst voor verkoop op afstand (Algemene voorwaarden van de online winkel, inclusief bijlagen nr. 1 en 2), gegevens van de verkoper, de aansprakelijkheid van de verkoper voor de kwaliteit van de uitvoering, over de door de verkoper na de verkoop geleverde diensten en over de wijze en gevolgen van het herroepen van de overeenkomst. Instructies over de manier waarop en de gevolgen van herroeping van het contract zijn opgenomen in Bijlage 1.
  4. Totdat de verkoper begint met het verwerken van de bestelling:
   1. De klant kan zijn bestelling wijzigen met behulp van de technische oplossing die beschikbaar is op de pagina Elektronisch bestelformulier en door het hele bestelpad opnieuw te doorlopen. De bestelling wordt gewijzigd door een nieuwe bestelling te plaatsen die de eerder geplaatste bestelling vervangt. Als alternatief wordt de betaling die door de klant is gedaan, bijgeschreven op de nieuwe bestelling en, in het geval van een te hoge betaling, wordt deze teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan.
   2. De klant kan zijn/haar bestelling annuleren door de optie "bestelling annuleren" te selecteren die beschikbaar is op de elektronische bestelformulierpagina.
  5. Als de klant de bestelling annuleert, zal de verkoper de ontvangen betaling binnen 3 werkdagen terugbetalen. De betaling wordt terugbetaald met dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt.
  6. De verwerkingstijd voor de bestelling ligt tussen 1 en 10 werkdagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

§ 4 Betaling

 1. De Online Shop biedt de mogelijkheid van betaling in de vorm van vooruitbetaling, . De mogelijkheid tot uitgestelde betaling is mogelijk in situaties die individueel met de verkoper zijn overeengekomen.
 2. Betaling van de goederen kan worden gedaan via de methode die is geselecteerd op het moment van bestellen op het elektronische bestelformulier.
 3. de momenteel beschikbare prepaid-betaalmethoden in de Online Shop zijn beschikbaar op https://www.matemundo.nl/dut- betalingen.html.

§ 5 Levering

 1. Op het elektronische bestelformulier selecteert de klant de wijze van levering door de gemaakte keuze aan te vinken.
 2. In het geval dat de Goederen niet door de Klant worden opgehaald, wat resulteert in de teruggave van de Goederen aan de Verkoper - kan de Verkoper zich terugtrekken uit het verkoopcontract, nadat hij de Klant heeft gebeld in een e-mail die tijdens het aankoopproces is opgegeven om de overeenkomst uit te voeren. De herroeping van het contract gebeurt door middel van een verklaring aan de Klant in de vorm van een e-mailbericht.
 3. In de situatie aangegeven in punt 2 is de Verkoper verplicht om de betaling die hij heeft ontvangen voor de door de Klant gekochte Goederen onmiddellijk aan de Klant terug te betalen.
 4. De momenteel beschikbare bezorgmethoden in de Online Shop zijn beschikbaar op https://www.matemundo.nl/dut-delivery .html.

§ 6 Herroeping van het contract - elektronisch retourformulier

 1. Een consument die een Overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. In geval van herroeping van een koopovereenkomst op afstand wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.
 2. De individuele ondernemer heeft ook het recht om zich terug te trekken uit het contract onder de voorwaarden van paragrafen 6 en 7 hiervan. Voor zover in lid 6 en 7 van deze voorwaarden wordt gesproken over de consument, wordt daaronder tevens verstaan de individuele ondernemer.
 3. In het geval van herroeping van het contract - draagt de Consument alleen de directe kosten van het terugzenden van de Goederen.
 4. De verklaring van de consument moet duidelijk zijn wil uiten om de overeenkomst te herroepen, in het bijzonder kan de consument:
  1. gebruik het elektronische retourformulier dat beschikbaar is op de website van de Online Shop: https://www.matemundo.nl/returns -open.php.
  2. het contract herroepen met behulp van het herroepingsformulier dat is bijgevoegd als bijlage 2 - door het naar het geregistreerde adres van de verkoper te sturen.
  3. De verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager de ontvangst van de verklaring van herroeping van het contract die is ingediend op de manier zoals aangegeven in lid 1 en 2.
 5. Het is voldoende om de verklaring vóór de vervaldatum te verzenden om de deadline te halen.
 6. De herroepingstermijn van het contract begint:
  1. voor een overeenkomst ter uitvoering waarvan de Verkoper de Goederen levert, waarbij hij verplicht is de eigendom over te dragen - vanaf het in bezit nemen van de Goederen door de Consument of een andere derde dan de door de Consument aangegeven vervoerder, en in de geval van een overeenkomst die:
   1. het gaat om meerdere artikelen die afzonderlijk, in partijen of in delen worden geleverd - vanaf het in bezit nemen van het laatste artikel, partij of onderdeel;
   2. bestaat uit de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode - vanaf het in bezit nemen van het eerste artikel;
  2. voor andere contracten - vanaf de dag van sluiting van het contract.
 7. Het formulier voor de verklaring van herroeping van het contract (bijlage nr. 2 van dit reglement) en informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht (bijlage nr. 1 van dit reglement) moeten in elektronische vorm worden verstrekt.
 8. In het geval van herroeping van de Overeenkomst voor de levering van Digitale Inhoud of Digitale Dienst, kan de Verkoper voorkomen dat de Consument verder gebruik maakt van de Digitale Inhoud of Digitale Dienst, in het bijzonder door de Consument de toegang tot de Digitale Inhoud of Digitale dienst.
 9. Bij herroeping van de Overeenkomst tot levering van Digitale Inhoud of Digitale Dienst zal de Consument stoppen met het gebruik van die Digitale Inhoud of Digitale Dienst en deze niet meer ter beschikking stellen aan derden.
 10. Het herroepingsrecht van een overeenkomst voor verkoop op afstand is niet van toepassing op de overeenkomsten vermeld in artikel 38 van de wet van 30.05.2014. (Journal of Laws of 2019, item 134) over consumentenrechten, onder andere contracten:
  1. voor de levering van diensten waarvoor de Consument verplicht is de prijs te betalen, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Consument, aan wie voor aanvang van de uitvoering is meegedeeld dat na door de prestatie van de verkoper verliest hij het recht om het contract op te zeggen en heeft hij dit erkend.
  2. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen voor het einde van de herroepingstermijn;
  3. waarvan het doel van de prestatie een item is dat niet geprefabriceerd is, geproduceerd is volgens de specificaties van de consument of bedoeld is om te voldoen aan de individuele behoeften van de consument;
  4. waarvan de prestatie een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die, eenmaal geopend, om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd als de verpakking na levering is geopend;
  5. voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's geleverd in gesloten verpakking indien de verpakking na levering is geopend;
  6. de levering van niet op een materiële drager geleverde Digitale Inhoud waarvoor de Consument de prijs dient te betalen, indien de Verkoper met de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Consument, die voor aanvang van de levering op de hoogte is gesteld dat de consument na de prestatie van de verkoper het recht verliest om de overeenkomst te herroepen en dit heeft erkend;
  7. waarvan het onderwerp een bederfelijke zaak is of een zaak met een korte houdbaarheid en waarbij het onderwerp van de voorstelling zaken zijn die door hun aard onafscheidelijk zijn van andere zaken na levering;
  8. voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst;
  9. besloten door openbare veiling;
  10. voor het ter beschikking stellen van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, als het contract de dag of de periode van uitvoering van de dienst vermeldt;
  11. wanneer het voorwerp van de voorstelling alcoholische dranken zijn waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de waarde afhangt van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

§ 7 Gevolgen van terugtrekking uit het contract

 1. De verkoper zal binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het bericht van herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van een artikel, aan de consument alle betalingen terugbetalen die door de consument zijn gedaan, inclusief de leveringskosten, overeenkomend met de goedkoopste leveringsmethode aangeboden door de Verkoper.
  1. Terugbetaling van betalingen vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel dat door de Consument is gebruikt.
  2. Indien de Consument om het herroepingsrecht uit te oefenen - het Elektronische Retourformulier gebruikt - zal het geld worden terugbetaald via de gekozen methode en op de bankrekening opgegeven door de Consument.
  3. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden de Goederen zelf bij de Consument op te halen, mag de Verkoper wachten met terugbetaling van de betaling die hij van de Consument heeft ontvangen totdat hij de Goederen heeft teruggekregen of de Consument een bewijs van retournering heeft verstrekt, afhankelijk van wat zich voordoet eerst.
 2. De Verkoper kan de Consument aanbieden om de Goederen zelf bij de Consument op te halen. Als de verkoper een dergelijk aanbod echter niet heeft gedaan, moet de consument de zaak onmiddellijk teruggeven aan de verkoper (of een persoon die door de verkoper is gemachtigd om het op te halen), maar niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij zich heeft teruggetrokken uit de overeenkomst. contract. Om aan de deadline te voldoen, volstaat het om het artikel voor de vervaldatum te retourneren. Goederen die de consument retourneert, moeten worden verzonden naar het adres van de statutaire zetel van de verkoper.
 3. De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Goederen die voortvloeit uit het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen.
 4. De consument kan het contract niet herroepen als de digitale inhoud of digitale dienst wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs en het gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of digitale dienst met het contract niet van belang is.
 5. De verkoper kan binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van de consument verzoeken om teruggave van de materiële drager waarop hij de digitale inhoud heeft geleverd. De consument zal het medium onmiddellijk en op kosten van de verkoper retourneren.
 6. De verkoper is verplicht om de prijs alleen terug te betalen voor het deel dat overeenkomt met de digitale inhoud of digitale dienst die niet in overeenstemming is met het contract en de digitale inhoud of digitale dienst, de verplichting om te leveren die is vervallen als gevolg van terugtrekking uit de overeenkomst.

§ 8 Klacht

 1. Een klacht over een defect in de Goederen of niet-conformiteit van de Goederen met het afgesloten Verkoopcontract op afstand kan worden ingediend:
  1. via het elektronische klachtenformulier;
  2. schriftelijk naar het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper of per e-mail naar contact@matemundo.nl.
 2. In de kennisgeving is het noodzakelijk om een defect te specificeren dat, naar de mening van de Koper, de Goederen hebben, claims tegen de Verkoper, en indien mogelijk - om het genoemde defect te documenteren en een bewijs van aankoop van de Goederen te verstrekken in de onlinewinkel. Verkoper beantwoordt de klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Indien hij niet binnen voornoemde termijn heeft gereageerd, wordt hij geacht de klacht te hebben erkend. Het antwoord op de klacht wordt door de Verkoper schriftelijk of op een duurzame drager aan de Koper verstrekt.
 3. De stappen die de Koper moet ondernemen om een klacht in te dienen, inclusief de wijze van levering van de Goederen waarop de klacht betrekking heeft bij de Verkoper, worden in verschillende stadia aangegeven op het Elektronische Klachtenformulier.
 4. In het geval dat de Verkoper de klacht gegrond acht: de kosten van vervanging, reparatie, inclusief de verzendkosten in verband met de klacht van de Goederen zijn voor rekening van de Verkoper.
 5. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Consument, evenals jegens de Individuele Ondernemer, voor het gebrek aan overeenstemming van de Goederen met de Overeenkomst voor Verkoop op Afstand volgens de principes die voortvloeien uit de Wet van 30.05.2014 op de Consumentenrechten.
  1. De verkoper is aansprakelijk voor niet-conformiteit van de goederen met het verkoopcontract dat op afstand is gesloten op het moment van levering en dat binnen twee jaar vanaf dat moment wordt bekendgemaakt, tenzij de gebruiksduur van de goederen, gespecificeerd door de Verkoper, is langer.
  2. De Verkoper zal de Goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht repareren of vervangen. De kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van in het bijzonder de kosten van verzending, vervoer, arbeid en materiaal, zijn voor rekening van de Verkoper.
  3. De Consument stelt de Goederen ter reparatie of vervanging ter beschikking van de Verkoper. De Verkoper haalt de Goederen op eigen kosten op. 6.
 6. De Verkoper levert de Goederen vrij van gebreken en is jegens de Ondernemer aansprakelijk voor gebreken aan de gekochte Goederen onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De levering van digitale inhoud of digitale dienst aan de consument of de individuele ondernemer gebeurt in overeenstemming met de principes die voortvloeien uit de wet van 30.05.2014 op de consumentenrechten.
  1. Digitale inhoud wordt geacht te zijn geleverd wanneer de digitale inhoud of het middel dat toegang tot de digitale inhoud of het downloaden van de digitale inhoud mogelijk maakt, beschikbaar is gesteld aan de consument of aan een fysiek of virtueel apparaat dat de consument voor dat doel onafhankelijk heeft geselecteerd, of wanneer de Consument of een dergelijk apparaat er toegang toe heeft gehad.
  2. De Digitale Inhoud wordt geacht te zijn geleverd wanneer de Consument of het fysieke of virtuele apparaat dat de Consument onafhankelijk voor dat doel heeft geselecteerd, er toegang toe heeft gekregen.
  3. De Verkoper brengt de Digitale Inhoud of Digitale Dienst binnen 21 dagen in overeenstemming met het contract vanaf het moment dat de Verkoper door de Consument op de hoogte wordt gesteld van het gebrek aan overeenstemming met het contract en zonder onnodig ongemak voor de Consument, rekening houdend met hun aard en het doel waarvoor ze worden gebruikt. De kosten om de Digitale Inhoud of Digitale Dienst in overeenstemming te brengen met het Contract zijn voor rekening van de Verkoper.

§ 9 Meningen

 1. Een mening over de afhandeling van een bestelling of een mening over een Artikel kan gegeven worden tijdens een bezoek aan de Online Shop door op de interface naast het Artikel te klikken of door op de link in de e-mail te klikken. Het toevoegen van een opinie is vrijwillig en kosteloos. De klant kan slechts één beoordeling plaatsen binnen een bestelling. 2.
 2. In de beoordelingen kan de klant een sterbeoordeling van 1 tot 5 toekennen en een mondelinge opmerking toevoegen die beperkt is tot 65535 tekens.
 3. De beoordelingen worden opgeslagen en openbaar weergegeven op de website van de Online Shop, evenals op de websites https://zaufaneopinie.idosell.com en https://trustedreviews.idosell.com.
 4. De Verkoper verifieert de Meningen met behulp van het e-mailadres dat is gebruikt bij het aankoopproces van de betreffende Goederen. Een mening die is geplaatst door een persoon die het e-mailadres gebruikt dat is gebruikt bij het aankoopproces, wordt op de website van de winkel gemarkeerd met de opmerking "mening bevestigd door aankoop". Elke andere mening wordt gemarkeerd als "mening niet bevestigd door een aankoop".
 5. De verkoper mag meningen over een bepaalde koopwaar uit zijn andere online winkels publiceren.
 6. De Verkoper zal de Meningen niet veranderen wat betreft hun inhoud of de toegekende sterren.
 7. Alleen en alleen de koper is verantwoordelijk voor de inhoud van het advies. De verkoper behoudt zich het recht voor om een mening te verwijderen onder de voorwaarden van de wet en deze algemene voorwaarden.
 8. Het indienen van informatie die onwaar, misleidend, vulgair, agressief, aanstootgevend of duidelijk immoreel is, is verboden. Het is ook onaanvaardbaar om inhoud te uploaden die onwettig is, inbreuk maakt op de rechten van derden of een daad van oneerlijke concurrentie vormt. 9.
 9. De Klant verbindt zich ertoe geen inhoud te plaatsen die links naar externe websites bevat, van promotionele of publicitaire aard is of persoonsgegevens van derden bevat.
 10. De inhoud van de beoordeling kan op uitdrukkelijk verzoek van de Klant worden verborgen voor andere gebruikers van de Winkel, maar de toegekende sterbeoordeling zal worden opgenomen in de algehele beoordeling van de Winkel en de Merchandise.

§ 10 Intellectueel eigendom

 1. De Klant verklaart dat hij/zij geen recht heeft op enig recht, inclusief auteursrechten of naburige rechten, op de door hem/haar geplaatste evaluaties en verklaringen, behalve het recht om de Online Shop te gebruiken op de manier die is gespecificeerd in de Voorwaarden en Voorwaarden. De Klant heeft geen enkel recht om de inhoud op te nemen, te reproduceren, beschikbaar te stellen, te publiceren of te verspreiden, tenzij een dergelijk recht voortvloeit uit de wettelijke bepalingen of deze Algemene Voorwaarden.
 2. De klant heeft niet het recht om zich op welke manier dan ook te bemoeien met de inhoud, met name de inhoud, structuur, vorm, afbeeldingen, werkingsmechanisme of andere elementen van de online winkel.
 3. Door het plaatsen van Meningen in de Online Winkel, die werken vormen in de zin van de Wet van 4.2.1994 op Auteursrecht en Naburige Rechten - verleent de Klant aan de Verkoper een niet-exclusieve en kosteloze licentie, onbeperkt in termen van tijd en territorium , om deze werken door Verkoper te gebruiken, tezamen met het recht om een sublicentie te verlenen, waaronder begrepen het beschikbaar stellen van het werk aan het publiek op zodanige wijze dat een ieder er op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegang toe kan krijgen ( het internet). De vergunning wordt verleend voor alle exploitatiegebieden die bekend waren op het moment van de verlening, in het bijzonder de volgende exploitatiegebieden:
  1. op het gebied van het opnemen en vermenigvuldigen van het werk door welke techniek dan ook - in het bijzonder door druk, reprografie, magnetische opname, digitale techniek, d.w.z. gebruikmakend van elke techniek op elke audiovisuele of visuele drager, met name op audiovisuele schijven, cd's, computer schijf, in een multimedianetwerk, waaronder internet en aanverwante onlinediensten en vermenigvuldiging, opname, gebruik op internet, reclame, vermenigvuldiging van de opname in elektronische vorm in computergeheugen en in interne en externe netwerken,
  2. gebruik van het geheel of fragmenten of enig element van het werk, met de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen die voortvloeien uit de aard van het gegeven online medium - in alle publicaties, met name online, digitaal, nieuwsbrieven en informatie, alleen of in combinatie met andere werken of fragmenten van werken; gebruik in zijn geheel of in fragmenten voor promotie- en reclamedoeleinden, met name in de vorm van audiovisuele, audio-, mediareclame.
  3. in het kader van de handel in het origineel of kopieën waarop het werk is vastgelegd - marketing, uitlenen, leasen van het origineel of kopieën,
  4. in het kader van de verspreiding van het werk op een andere manier dan hierboven gespecificeerd - openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning, reproductie, evenals uitzending en heruitzending, evenals het beschikbaar stellen van het werk aan het publiek op een manier zodat iedereen er toegang toe heeft op een door hen gekozen plaats en tijd,
  5. gebruik van werken voor promotie- en marketingdoeleinden;
 4. de verwijdering van het Account door de Klant of van een Opinie krachtens sectie 9, item 8 heeft geen invloed op de geldigheid van de bovengenoemde licentie.

§ 11. Verkoopregels in het abonnementsmodel.

 1. Elektronische service in de vorm van een abonnement kan door de verkoper aan de koper worden geleverd.
 2. het gebruik van het Abonnement maakt cyclische levering van geselecteerde Goederen mogelijk, met door de Klant aangegeven intervallen, zonder dat het nodig is om vervolgbestellingen te plaatsen totdat het Abonnement is voltooid. De betaling van het Abonnement vindt uitsluitend plaats via het cyclische betalingsmechanisme en alleen via een enkele kaart.
 3. Het uitschrijven van een Kaart uit een Abonnement beëindigt het Abonnement.
 4. Transacties onder Terugkerende betalingen worden alleen verwerkt na voorafgaande registratie van de Kaarthouder bij de Operator (of de entiteit via welke de Operator Transacties afhandelt). De registratie is bedoeld om te verifiëren dat de Klant die de Cyclische Betaling bestelt, de rechtmatige houder is van de te debiteren Kaart. Alvorens de Kaart op de Transactiewebsite te registreren, moet de Klant zijn toestemming geven om regelmatig te worden afgeschreven door de dienst Cyclische Betaling te starten. De toestemming wordt opgeslagen in de service van de Operator.
 5. De Klant maakt een Abonnement aan door deze vorm van aankoop te selecteren in het Elektronische Bestelformulier. Een bevestiging van de aanmaak van het Abonnement wordt onmiddellijk verzonden naar het e-mailadres van de Koper dat is opgegeven bij de eerste Abonnementsbestelling.
 6. De Klant beheert het Abonnement via het Account volgens de beschikbare opties.
 7. Het Abonnement is voor onbepaalde tijd.
 8. De Klant kan het Abonnement op elk moment beëindigen. Beëindiging van het Abonnement door de Klant komt neer op het intrekken van de toestemming voor latere kosten voor Terugkerende Betalingen. In deze situatie wordt geen verdere Abonnementsbestelling aangemaakt. Als de beëindiging van het Abonnement plaatsvindt na de datum die is aangegeven in de e-mail waarnaar wordt verwezen in clausule 11, zal de huidige Abonnementsbestelling de laatste zijn die wordt gemaakt.
  A). De beëindiging van het Abonnement vindt plaats doordat de Koper de optie "Abonnement beëindigen" kiest in de instellingen van het betreffende Abonnement, die beschikbaar zijn wanneer de Klant inlogt vanaf zijn Account.
  B). De Koper kan het Abonnement ook opzeggen door een e-mail te sturen naar het winkelpersoneel contact@matemundo.nl.
 9. De Merchant heeft het recht het Abonnement op te zeggen, waarvan de Merchant de Koper minimaal 7 dagen van tevoren per e-mail of telefonisch contact zal informeren. In deze situatie wordt er geen tegoed van de Kaart afgeschreven en worden er geen Abonnementsbestellingen meer aangemaakt.
 10. De Verkoper heeft het recht om de prijzen van de Goederen tijdens het Abonnement te wijzigen, waarvan de Koper op de hoogte wordt gesteld in de e-mailcorrespondentie waarnaar wordt verwezen in artikel . 11.
 11. De verkoper stuurt de koper een e-mailbericht over het aanmaken van de abonnementsopdracht met het onderwerp, de hoeveelheid, de prijs (inclusief eventuele prijswijziging), de datum van uitvoering en de datum van de geplande opname van fondsen van de Kaart - uiterlijk 3 dagen voor het opnemen van geld van de Kaart. Bovendien zal de Verkoper de Koper informeren over de mogelijkheid om het Abonnement te beëindigen door een link toe te voegen die leidt naar de instellingen die de beëindiging van een bepaald Abonnement mogelijk maken vanaf het niveau van de Klantenaccount en de datum waarop dit van kracht zal zijn. Als het Abonnement wordt beëindigd na de in de e-mail vermelde datum, wordt de beëindiging van kracht voor volgende Abonnementsbestellingen. Dit betekent dat het Abonnement wordt beëindigd, maar dat de huidige Abonnementsbestelling als laatste wordt uitgevoerd.
 12. Als een poging om de kaart te debiteren mislukt, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht dat de betaling niet kan worden geïnd. Mogelijke redenen voor het niet kunnen afschrijven van de betaling zijn: onvoldoende saldo op de Kaart, verlopen van de Kaart of technische problemen.
 13. Het verlopen van de Kaart die aan het Abonnement is gekoppeld of het om andere redenen niet kunnen autoriseren van een betalingsopdracht zal resulteren in de beëindiging van het Abonnement.
 14. De abonnementsbestelling wordt pas verwerkt nadat de kaart met succes is afgeschreven.
 15. De beëindiging van het Abonnement houdt onmiddellijke beëindiging in van het contract voor de verkoop van Goederen.

§ 12 Slotbepalingen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1.01.2014.
 2. In het geval dat een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden wordt gewijzigd of ongeldig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en zijn deze bindend voor de Verkoper en de Klant.
 3. >
 4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Overeenkomsten gesloten vóór de datum van inwerkingtreding van het nieuwe reglement worden uitgevoerd op basis van het reglement dat van kracht was op de datum van sluiting van de overeenkomst.
 5. Het recht dat van toepassing is op de beslechting van geschillen met betrekking tot de Algemene voorwaarden is het Poolse recht. Deze geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde gewone rechter. De Klant die Consument is, kan ook gebruik maken van buitengerechtelijke manieren om klachten af te handelen en claims in te dienen. Alle informatie over buitengerechtelijke manieren om klachten af te handelen en claims in te dienen, is te vinden op de website van het Office of Competition and Consumer Protection op: www.uokik.gov.pl. Tegelijkertijd willen we u erop wijzen dat de aangegeven procedures van vrijwillige aard zijn en dat beide partijen ermee moeten instemmen.
 6. Conform Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 informeren wij u dat het platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en handelaren op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een one-stop-shop-website voor consumenten en handelaren die een buitengerechtelijke oplossing zoeken voor een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoop- of servicecontract.

§ 13. Bijlage 1 - Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

 1. U heeft het herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden voor de Consument en de Particuliere Ondernemer.
  Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:
  1. in het geval van een koopovereenkomst, vanaf de dag waarop u de goederen in bezit neemt of waarop een door u aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, de goederen in bezit neemt;
  2. in het geval van een overeenkomst die de verplichting inhoudt om de eigendom van meerdere zaken over te dragen die afzonderlijk worden geleverd vanaf de dag waarop u de laatste zaak in bezit krijgt of waarop een derde partij, niet zijnde de vervoerder, en door u verwerft het laatste item;
  3. bij een overeenkomst die voorziet in de eigendomsoverdracht van zaken die in gedeelten of onderdelen worden geleverd vanaf de dag waarop u het laatste gedeelte of onderdeel in bezit krijgt of waarop een derde, niet zijnde de vervoerder, en aangegeven door u het laatste deel of onderdeel in bezit krijgt;
  4. in het geval van contracten voor regelmatige levering van goederen, voor een bepaalde periode vanaf de dag waarop u het eerste goed in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het bezit verkrijgt eerste goed;
  5. in het geval van contracten voor de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, vanaf de dag van het sluiten van het contract.
 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren, namelijk: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, tel , contact@matemundo.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.
 3. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 4. U kunt ook het elektronische retourformulier invullen dat beschikbaar is op de website van de Online Shop: https://www.matemundo .nl/returns-open.php. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen we je onverwijld een ontvangstbevestiging van je herroeping op een duurzame gegevensdrager.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. In het geval van herroeping van dit contract, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen. We zullen de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen.
 7. In het geval van contracten waarbij de eigendom van een item wordt overgedragen en we niet hebben aangeboden het item op te halen in geval van herroeping, wachten we met terugbetaling totdat we het item hebben ontvangen of totdat u ons een bewijs van zijn terugkeer, welke gebeurtenis zich ook het eerst voordoet.
 8. Stuur het geretourneerde artikel terug naar: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je het artikel terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U zult de directe kosten van het terugzenden van het artikel moeten dragen.
 9. vanwege het gewicht en de afmetingen van de Goederen, kan het retourneren van de Goederen in geval van herroeping van het contract hogere kosten met zich meebrengen dan normale postbezorging. Als u gebruik wilt maken van de diensten van koeriersbedrijven, kan het nodig zijn om de zending op een pallet te verzenden, wat duurder is dan gewone postbezorging.

§ 14. Bijlage 2 - Modelformulier voor herroeping

Deel uw commentaar
pixel